Zelená škola 

Zelená škola je najväčší medzinárodný certifikačno - vzdelávací ekoprogram pre materské, základné a stredné školy.

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi.

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti.