Aktivity

Pri príležitosti dňa Zeme sme prijali pozvanie Správy slovenských jaskýň navštíviť Jasovskú jaskyňu, a dozvedieť sa viac o tomto prírodnom útvare vytvorenom vodou rieky Bodva. Našim hostiteľom bol Mgr. Miroslav Kudla zo Správy slovenských jaskýň, ktorý nám povedal mnoho zaujímavých informácii o tejto jakyni. Spomenul, že jaskyňa vznikla v čase...

Teplé slnečné lúče, spev vtákov ale aj zakvitnuté stromy vylákali žiakov zo Zelenej školy na prvú jarnú prechádzku. V sobotu 14.4.2018 sme sa vybrali do lesoparku Borkút. Borkút je oblasť, ktorou preteká potok, ktorý sa vlieva do jazierka. Práve ten bol inšpiráciou pre vytvorenie suchého koryta s oddychovými zónami. A práve na jednom takom mieste...

Vo vestibule našej školy nám od marca pribudla nástenka venovaná Zelenej škole. Nájdete na nej informácie o tom, kto tvorí naše kolégium, čomu sa tento rok venujeme, ale aj všetky naše exkurzie a aktivity. Za to, že ju máme veľmi pekne ďakujeme p. učiteľke Mgr. Alenke Železníkovej, a za jej obsah zasa p. učiteľke Mgr. Janke Kolšovskej. Dúfame, že...