Aktivity

Aj tento rok členovia krúžku Zelenej školy dňa 17.11.2018 navštívili výstavu Včelárstvo v priestoroch Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Mali možnosť oboznámiť sa s rôznymi včelárskymi modernými pomôckami, historickými prístrojmi využívanými pri včelárení, ale aj s úľmi a ich obyvateľkami - včeličkami. Ochutnávali...

So začiatkom školského roka sa rozbehla aj činnosť Zelenej školy. Naša prvá vydarená akcia bola na Borkute, kde si urobili opekačku.

Pri príležitosti dňa Zeme sme prijali pozvanie Správy slovenských jaskýň navštíviť Jasovskú jaskyňu, a dozvedieť sa viac o tomto prírodnom útvare vytvorenom vodou rieky Bodva. Našim hostiteľom bol Mgr. Miroslav Kudla zo Správy slovenských jaskýň, ktorý nám povedal mnoho zaujímavých informácii o tejto jakyni. Spomenul, že jaskyňa vznikla v čase...