Aktivity

Žiaci z krúžku Zelená škola sa v sobotu 8.12.2018 vyviezli zubačkou na Hrebienok, aby mohli vidieť čaro vytesané z ľadu. Prekrásna scenéria osvetlených, z ľadu vytesaných objektov, ich na chvíľu preniesla do ľadovej rozprávkovej krajiny. Táto krajina znázorňovala Baziliku sv. Petra v Ríme a na jej stavbu sa použilo 1880 blokov zamrznutej vody, čo...

Aj tento rok členovia krúžku Zelenej školy dňa 17.11.2018 navštívili výstavu Včelárstvo v priestoroch Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Mali možnosť oboznámiť sa s rôznymi včelárskymi modernými pomôckami, historickými prístrojmi využívanými pri včelárení, ale aj s úľmi a ich obyvateľkami - včeličkami. Ochutnávali...

So začiatkom školského roka sa rozbehla aj činnosť Zelenej školy. Naša prvá vydarená akcia bola na Borkute, kde si urobili opekačku.