Aktivity

Vo vestibule našej školy nám od marca pribudla nástenka venovaná Zelenej škole. Nájdete na nej informácie o tom, kto tvorí naše kolégium, čomu sa tento rok venujeme, ale aj všetky naše exkurzie a aktivity. Za to, že ju máme veľmi pekne ďakujeme p. učiteľke Mgr. Alenke Železníkovej, a za jej obsah zasa p. učiteľke Mgr. Janke Kolšovskej. Dúfame, že...

Počas wrokshopov ku Dňu vody 23.3.2018 prebehla na našej škole aj súťaž o najkrajší slogan o vode. Úlohou žiakov našich tried bolo vymyslieť takýto slogan a odovzdať ho učiteľom geografie. Zo všetkých zozbieraných sloganov sme vybrali 9 najlepších, za ktoré mohli účastníci workshopov hlasovať. A rozhodli takto:

Princíp rovesníckeho vzdelávania spočíva v tom, že v určitej téme "vyškolení žiaci" vzdelávajú ostatných žiakov prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít, napríklad workshopov. Avšak, aby sa žiaci stali učiteľom, musia si naštudovať tému a premyslieť priebeh aktivity. A práve tu sa prejaví majstrovstvo učiteľa - pripraviť žiaka, lektora....