Navštívte nás

Základná škola Šrobárova

Šrobárova 20, 080 01 Prešov

+421 51 7703102

jana.kolsovska@zssrobarovapo.sk

alena.zeleznikova@zsspo.sk

daniela.hricisinova@zsspo.sk