Workshopy ku Dňu vody 2018

23.03.2018

Svetový deň vody je medzinárodná aktivita, ktorej myšlienka vznikla v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiru. Každoročne tento deň pripadá na 22. marec. Aj v našej škole prebehli v súvislosti s týmto dňom aktivity v podobe workshopov z biológie , geografie, chémie a fyziky, ktoré si pripravili žiaci 2. stupňa pre žiakov 1. stupňa. Na chvíľu si aj oni vyskúšali aké je to byť učiteľom a naučiť žiakov 1.stupňa aká dôležitá je voda na našej Zemi.  Cieľom týchto zaujímavých aktivít a pokusov bolo vyzdvihnúť nezastupiteľné miesto vody v našom živote a v prírode.