Workshopy ku Dňu vody 2018 pokračovanie

23.03.2018

Princíp rovesníckeho vzdelávania spočíva v tom, že v určitej téme "vyškolení žiaci" vzdelávajú ostatných žiakov prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít, napríklad workshopov. Avšak, aby sa žiaci stali učiteľom, musia si naštudovať tému a premyslieť priebeh aktivity. A práve tu sa prejaví majstrovstvo učiteľa - pripraviť žiaka, lektora. Takéto úžasné učiteľky nájdete v základnej škole na Šrobárovej ulici v Prešove. Mgr. Alena Železníková, PaedDr. Ľudmila Vaľková, Mgr. Kristína Španerová a Mgr. Daniela Karahutová zrealizovali so svojimi žiakmi k Svetovému dňu vody aktivity pre žiakov štvrtého ročníka

      Pod vedením PaedDr. Ľ. Vaľkovej žiaci 2. stupňa pripomenuli našim štvrtákom nenahraditeľnosť vody v prírode a poukázali na jej fyzikálne vlastnosti.

     V aktivite Kúzlo s ceruzkou dievčatá urobili pokus so zlomenou ceruzou. Vysvetlili optický klam s použitím vody, kedy lom svetla na hladine vody spôsobí, že ceruzka vyzerá ako zlomená pri pohľade zboku a ako ohnutá pri pohľade zvrchu.

     Ďalší žiaci zdôraznili inú vlastnosť vody - jej hustotu. Zrealizovali pokusy, ktorými vysvetlili plávanie a potápanie telies. Chlapci vysvetlili ako povrchové napätie vody spôsobuje, že sa niektoré druhy hmyzu sa udržia na vodnej hladine a dokážu po nej kráčať. 

     Vieme, že voda hasí oheň. Vďaka javu, odraz svetla môžeme vytvoriť optický klam, že sviečka môže horieť aj vo vode. V skutočnosti voda bráni horeniu tým, že zabráni prístupu vzduchu k plameňu. Preto sa využíva vo vodných hasiacich prístrojoch. Vlastnosť vody - deliteľnosť až na kvapky využívame v kvapkadle, sprejoch a rozprašovači.

     Schopnosť viesť elektrický prúd nazývame elektrická vodivosť. Voda je dôležitá zložka nášho tela. Chalani vo svojom pokuse dokázali vodivosť ľudského tela pomocou elektrického obvodu.

     Pri ďalšej aktivite štvrtáci spoznávali správanie sa telies vo vode. Stláčaním fľaše tlak v kvapaline stúpne, vzduch vo vrchnáčiku sa stlačí a natlačí sa do vrchnáčika voda. Vrchnáčik klesne ku dnu. Čo sa stane, ak prestaneme tlačiť na steny fľaše?      Pri vstupe do učebne chémie štvrtákov privítala Mgr. K. Španerová a jej zverenci v bielych plášťoch. 

  Počas ich prezentácií a aktivít sa cítili ako vo výskumnom ústave.

     Zaujímavou aktivitou bolo meranie času pomocou vodného toku, teda vodné hodiny. Vodné hodiny využívajú vlastnosť vody tekutosť.

     Takéto informácie nám odovzdali žiaci, ktorí majú radi hodiny fyziky aj preto, že ich fyzikárka patrí medzi najobľúbenejšie učiteľky.

Veľa sa dozvedeli o chemickom zložení vody. Štvrtákov zaujali pokusy týkajúce sa kryštalizácie a filtrácie vody.

     Ďalší pokus poukázal na rozdiel medzi pitnou, destilovanou a minerálnou vodou. Chemicky čistá voda je destilovaná voda. Minerálna voda je najväčšia databáza vitamínov a minerálov. Pitná voda je vzácny poklad, ktorý treba chrániť. Takéto informácie odovzdali žiaci, ktorí majú radi hodiny chémie a svoju chemikárku.

     Workshop z biológie a geografie bol pre žiakov zaujímavý, ale aj zábavný. Možno preto, že témy boli príťažlivé, plné aktivít, do ktorých sa štvrtáci aktívne zapájali. Možno aj preto, že žiaci druhého stupňa prezentovali svoje témy pútavo a s láskou, tak ako ich k tomu vedie ich obľúbená učiteľka Mgr. A. Železníková.


     Mgr. D. Karahutová je super učiteľka, ktorá podnecuje svojich žiakov k tvorivosti. Výsledkom boli úžasné aktivity, ktoré ocenil aj riaditeľ školy Mgr. Ján Mačej.

     Pozorovanie črievičky veľkej mikroskopom, objasnenie kolobehu vody v prírode, súťaž o priradenie správnych názvov vodným živočíchom či hlasovanie o najkrajší slogan o vode. Edukačné aktivity, v ktorých prostredníctvom zážitku žiaci získali vedomosti a zručnosti na celý život - zážitkové vyučovanie. Ďakujeme!

                                      Mgr. Jana Kolšovská