Nová nástenka Zelenej školy

13.04.2018

     Vo vestibule našej školy nám od marca pribudla nástenka venovaná Zelenej škole. Nájdete na nej informácie o tom, kto tvorí naše kolégium, čomu sa tento rok venujeme, ale aj všetky naše exkurzie a aktivity. Za to, že ju máme veľmi pekne ďakujeme p. učiteľke Mgr. Alenke Železníkovej, a za jej obsah zasa p. učiteľke Mgr. Janke Kolšovskej. Dúfame, že našu nástenku nebudete ničiť, ale naopak chrániť ako oko v hlave.

                                                                                                  Vaša Zelená škola