Jarná prechádzka na Borkút

14.04.2018

      Teplé slnečné lúče, spev vtákov ale aj zakvitnuté stromy vylákali žiakov zo Zelenej školy na prvú jarnú prechádzku. V sobotu 14.4.2018 sme sa vybrali do lesoparku Borkút. Borkút je oblasť, ktorou preteká potok, ktorý sa vlieva do jazierka. Práve ten bol inšpiráciou pre vytvorenie suchého koryta s oddychovými zónami. A práve na jednom takom mieste sme sa rozložili aj my. Nazbierali sme si drevo a založili ohník. Vybalili sme slaninu, špekáčky a užívali sme si slniečko. 

                                                                                                                                          Vaša Zelená škola