Deň Zeme v Jasovskej jaskyni

26.04.2018

     Pri príležitosti dňa Zeme sme prijali pozvanie Správy slovenských jaskýň navštíviť Jasovskú jaskyňu,  a dozvedieť sa viac o tomto prírodnom útvare vytvorenom vodou rieky Bodva. Našim hostiteľom bol Mgr. Miroslav Kudla zo Správy slovenských jaskýň, ktorý nám povedal mnoho zaujímavých informácii o tejto jakyni. Spomenul, že jaskyňa vznikla v čase druhohôr, a má nádhernú výzdobu tvorenú brčkami, bubnami, stalagnátmi, stalagmitmi a stalagtitmi, či inými útvarmi. Zaujalo nás  aj to, že v jaskyni žili jaskynné medvede, ba dokonca hyeny, ktoré sa v našom podnebnom pásme dnes nevyskytujú, ale v  dobe ľadovej sa u nás nachádzali. O tom, že jaskyňu poznali už v historických dobách, svedčí aj bratrícky nápis v Husitskej sieni z roku 1452. Dnes už teda vieme, že jaskyňa je akousi konzervou prírodných, ale aj historických javov našej Zeme. 

                                                                                                   Vaša Zelená škola