Clean Up the World -              Vyčisťme svet

28.09.2017

Clean Up the World je najväčšou environmentálnou kampaňou zameranou na vyčistenie a skrášlenie svojho okolia. Jej zakladateľom je Austrálčan Ian Kiernan, ktorý počas svojej plavby na plachetnici okolo sveta, videl veľké množstvo odpadu plávajúceho v mori. Po návrate do Sydney zorganizoval brigádu na vyčistenie pláži a prístavu, ktorej sa zúčastnilo vyše 40 000 ľudí. Povzbudený týmto úspechom sa spolu s priateľmi rozhodli každoročne zorganizovať kampaň. V súčasnosti sa každý rok zapája viac ako 40 miliónov dobrovoľníkov zo 110 krajín sveta. Aj žiaci 1. - 4. ročníka sa aktívne zapojili do čistenia okolia našej školy. Natiahli si rukavice, vzali vrecia a s elánom sa pustili do práce. Ani naši prváci nezaostávali, rozbehli sa po školskom dvore a zbierali odpadky. A toto je výsledok našej usilovnej práce. Iba pár vriec odpadu. S U P E R ! Našu školu navštevujú žiaci, ktorým na nej záleží, a ktorí nehádžu odpadky na zem. Veríme, že o rok už nenaplníme žiadne vrece.

                                                                                                                                      Vaši Ekáči