Vodné dielo Bukovec

08.06.2016

Žiaci 5.,7. a 8. ročníka sa v rámci projektu Zelená škola pod vedením p. učiteľky A. Železníkovej, Ľ. Vaľkovej a J. Kolšovskej zúčastnili exkurzie na vodnej nádrži Bukovec.

Bukovec je kamenná a sypaná hrádza.

Parametre hrádze sú:

  • výška - 56,00 m,
  • dĺžka - 333,00 m,
  • šírka - 6,00 m.

Plocha povodia je 55,36 km2.

Celkový objem je 23,40 mil. m3.

Funkciu vodného diela zabezpečuje združený funkčný objekt, ktorý sa skladá zo šachtového priepadu, dnových výpustov, vtokového objektu s vodárenskými odbermi a z odpadovej a komunikačnej štôlne. Okrem zásobovania obyvateľov pitnou vodou má nádrž aj ochrannú funkciu.Zároveň navštívili aj úpravovňu vody Bukovec.

Ekáči zo Zelenej školy